Doelgroep

De C-BiLLT is ontwikkeld voor niet of nauwelijks sprekende kinderen met ernstige motorische beperkingen, bij voorbeeld als gevolg van cerebrale parese.
De C-BiLLT is genormeerd voor kinderen in de leeftijd van 1;6 tot 6;6 jaar. Vanzelfsprekend kan de test ook bij oudere kinderen worden afgenomen wanneer een mentale achterstand wordt vermoed. Testresultaten voor kinderen tot 6;6 jaar worden weergegeven in percentiel scores en zijn gerelateerd aan de Testscoreliniaal. Testresultaten voor oudere kinderen worden uitgedrukt in leeftijdsequivalenten.